VšĮ „Saugi pradžia“ atnaujino automobilių parką

PROJEKTAS „Klimato kaitos programos projekto „VšĮ „Saugi pradžia“ automobilių parko atnaujinimas elektromobiliais“

 

PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS

 

      

 

Lietuvos transporto sektoriuje 99% išmetamų kenksmingų medžiagų sudaro anglies dioksido (CO2) dujos, todėl automobilių atnaujinimas stipriai prisideda prie kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinkos orą mažinimo. Projekto „Klimato kaitos programos projekto „VšĮ „Saugi pradžia“ automobilių parko atnaujinimas elektromobiliais“ tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę. VšĮ „Saugi pradžia“ darbuotojų tarnybinius automobilius pakeitė elektriniais, taip prisidedant prie švaresnės bei tvarios aplinkos kūrimo.